Międzynarodowy Dzień Osób Starszych

4 grudnia 1990 roku Zgromadzenie Ogólne ONZ uznało dzień 1 października za Międzynarodowy Dzień Osób Starszych.

Międzynarodowy Dzień Osób Starszych jest okazją do ukazania procesu starzenia się jako naturalnego procesu, który nie musi wiązać się z niemożnością prowadzenia aktywnego życia i samorealizacji, do zerwania ze stereotypem zrównującym wiek dojrzały z niedołężnością i niesamodzielnością. Jest również doskonałym pretekstem do podjęcia dyskusji na temat problemów ludzi dojrzałych.


Wszystkim osobom starszym pozostającym pod opieka Domu Sue Ryder składamy serdeczne życzenia dużo zdrowia.

Zespół Domu Sue Ryder

Ankieta

 Prosimy o rzetelne wypełnienie poniższej ankiety.

 

 

 

 

Uwaga! Trudności w dojeździe do Domu Sue Ryder

Informujemy, iż związku z trwającą budową linii tramwajowej w okolicy Domu Sue Ryder występują utrudnienia z dojazdem do naszej jednostki.

Prosimy o zapoznanie się z mapką dojazdową oraz uwzględnienie utrudnień podczas planowania czasu podróży w przypadku wizyt planowych.

W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu!

 

Mapa dojazdowa