Międzynarodowy Dzień Osób Starszych

4 grudnia 1990 roku Zgromadzenie Ogólne ONZ uznało dzień 1 października za Międzynarodowy Dzień Osób Starszych.

Międzynarodowy Dzień Osób Starszych jest okazją do ukazania procesu starzenia się jako naturalnego procesu, który nie musi wiązać się z niemożnością prowadzenia aktywnego życia i samorealizacji, do zerwania ze stereotypem zrównującym wiek dojrzały z niedołężnością i niesamodzielnością. Jest również doskonałym pretekstem do podjęcia dyskusji na temat problemów ludzi dojrzałych.


Wszystkim osobom starszym pozostającym pod opieka Domu Sue Ryder składamy serdeczne życzenia dużo zdrowia.

Zespół Domu Sue Ryder

Uwaga! Trudności w dojeździe do Domu Sue Ryder

Informujemy, iż związku z trwającą budową linii tramwajowej w okolicy Domu Sue Ryder występują utrudnienia z dojazdem do naszej jednostki.

Prosimy o zapoznanie się z mapką dojazdową oraz uwzględnienie utrudnień podczas planowania czasu podróży w przypadku wizyt planowych.

W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu!

 

Mapa dojazdowa

Nowe sposoby leczenia - sprawdź kogo szukamy

W dziedzinie schorzeń psychiatrycznych i neurologicznych zajmujemy się pacjentami z:

  • zaburzeniami nastroju, w tym depresją
  • zaburzeniami pamięci
  • otępieniami
  • chorobami pozapiramidowymi w tym chorobą Parkinsona
  • bólami głowy
  • zaburzeniami snu
  • schorzeniami naczyniowymi mózgu

Prowadzone przez nas badania obejmują wskazania w schorzeniach, w których prowadzeniu specjalizuje na co dzień się personel ośrodka. Pacjentom, którzy są pod naszą opieką zapewniamy bezpieczeństwo i pełen profesjonalizm.


Zapraszamy do zapoznania się z listą aktualnie prowadzonych badań >>>

Specjalistyczne Centrum Rehabilitacji Dzieci Dom Sue Ryder zaprasza na Białe Soboty!

Rehabilitacji Dzieci Dom Sue Ryder w Bydgoszczy zaprasza na „Białe Soboty” dzieci wraz z opiekunami i osobami towarzyszącymi.
W ramach Białych Sobót będzie odbywała się diagnostyka wad postawy u dzieci powyżej 4 roku życia.
Dziećmi młodszymi zajmą się specjaliści diagnostyki neurorozwojowej i zaburzeń ze strony układu szkieletowego.

 

Termin: 4 oraz 18 Października 2014 r. w godzinach 8.00 -16.00
Miejsce udzielania świadczeń: Dom Sue Ryder w Bydgoszczy ul. W. Roentgena 3, 85-796 Bydgoszcz

 

Uwaga! Obowiązuje wcześniejsza rejestracja pod numerem kontaktowym 52 343-02-23.

Nowe informacje


Aktualności w diagnostyce i leczeniu chorób otępiennych

I. BIOMARKERY OTĘPIEŃ

Ocena płynu mózgowo-rdzeniowego w diagnostyce chorób
neurozwyrodnieniowych- obowiązujący algorytm
:

1) przy normalnym zakresie poziomu beta-amyloidu i białka tau nie ma dowodu
na występowanie choroby neurozwyrodnieniowej

2) przy obniżonym poziomie beta-amyloidu lub podwyższonym poziomie białek
tau - możliwa choroba Azheimera

3) przy obniżonym poziomie beta-amyloidu i podwyższonym poziomie białak tau
- prawdopodobna choroba Alzheimera

4) wysoki poziom białka tau ( powyżej 1200 pg/ml ) przy towarzyszących
miernie nasilonych innych biomarkerów - niemożliwa choroba Alzheimera,
należy rozważyć inną postać choroby neurozwyrodnieniowej ( np Choroba
Creutzfeldta-Jakoba)


II. CZYNNIKI RYZYKA I PROTEKCYJNE CHOROBY ALZHEIMERA

Czynniki ryzyka:

 Czynniki protekcyjne:

 

- genetyczne

- leczenie przeciwnadciśnieniowe

 

- rodzinne obciążenie

- aktywność spoleczna

 

- zaburzenia stresowe i depresyjne

- aktywnosć umysłowa

 

- nadciśnienie tętnicze i inne naczyniowe czynniki ryzyka

- aktywność fizyczna

 

- nawyki życiowe (np palenie)

- wysokie wykształcenie

 

- niższy status społeczno-ekonomiczny

- dieta śródziemnomorska

 

- niższe wykształcenie

   
   
   
       


III. HOLISTYCZNE LECZENIE CHOROBY ALZHEIMERALeczenie choroby Alzheimera obejmuje niefarmakologiczne i farmakologiczne
metody leczenia oraz różne formy rehabilitacji zajęciowej i poznawczej.
 

Niefarmakologiczne metody leczenia to:

Farmakologiczne metody leczenia otepienia:

właściwe leczenie naczyniowych czynników ryzyka takich jak : nadciśnienie,cukrzyca, hiperlipidemia

terapia objawowa ( donepezil,galantamina, rywastygmina, memantyna)

leczenie chorób towarzyszących

terapie modyfikujące chorobę( w trakcie badań klinicznych)


Rehabilitacja poznawcza i zajęciowa

W badaniu w Japonii w dużej populacji chorych na chorobę Alzheimera
udowodniono pozytywny wpływ dziennego stałego programu zajęć na obniżenie
wskaźnika deterioracji poznawczej.
Był to szczegółowy plan dnia obejmujący 5 dni tygodnia :

Rano

Popołudniu

Wieczorem

spacer

trening umysłu ( dwutorowe zadania): spacer + gry słowne lub spacer+ gra "papier-nożyce -kamień" LUB

pisanie pamiętnika

lektura prasy

gimnastyka+ zadania matematyczne  LUB

 
 

gimnastyka+ zajecia plastyczne

 IV. DIAGNOSTYKA OTĘPIEŃ CZOŁOWO-SKRONIOWYCH1) Otępienia czołowo-skroniowego dzielimy na dwa podstawowe podtypy:

a) bahawioralny wariant otępienia czołowo-skroniowego

b) językowy wariant otępienia czołowo-skroniowego(pierwotnie postępująca
afazja PPA) dzielący się na : otępienie semantyczne (SD) i postępujacą niepłynną
afazję (PNA)


2) Próby wczesnej diagnozy otępienia czołowo-skroniowego

Diagnoza otępienia czołowo-skroniowego różni się sekwencją pojawiania się zmian  w procesie chorobowym od otępienia alzheimerowskiego:

- pierwszym biomarkerem są biomarkery degeneracji w płynie mózgowo-rdzeniowym

- kolejna jest ocena przy pomocy znaczników zmian białek patologicznych w PET

- potem następuje pogorszenie funkcjonalne pacjenta

- pojawiają się zmiany strukturalne w MRI

- pogarsza się funkcjonowanie społeczne i pojawiają się zaburzenia zachowania

- pogarsza się funkcjonowanie poznawcze i ogólne funkcjonowanie


V. RÓŻNE TWARZE PARKINSONIZMU

W zdrowej populacji starszych osób występują często łagodne objawy
parkinsonizmu nie oznaczające choroby Parkinsona.
W badaniach na populacji starszych osób za pomocą skali do badania objawów
parkinsonowskich (UPDRS) otrzymano potwierdzenie występowania odchyleń w
sferze chodu,postawy,sztywności.


 

Czy choroba Alzheimera może nie być otępieniem? Czy będziemy leczyli „zdrowych pacjentów”?
Dr Robert Kucharski, specjalista neurolog

W powszechnej świadomości utarł się obraz osoby cierpiącej na chorobę Alzheimera jako zagubionego starszego człowieka, mającego problem z rozpoznawaniem osób i miejsc, stale dopytującego o to samo, nie pamiętającego co działo się przed chwilą. Będąc opiekunem takiej osoby trzeba poświęcić jej bardzo dużo własnego czasu i nadzorować niemal każdy aspekt jej życia. Opiekunowie, którzy są pokoleniem zstępnym (dzieci, wnuki) z reguły wykonują pracę zawodową i ten rodzaj opieki może być wykonywany w bardzo ograniczonym zakresie. Współmałżonkowie osób chorujących natomiast sami są w wieku podeszłym i fizycznie oraz psychicznie mogą nie być w stanie opiekować się wydajnie... Przeczytaj cały artykuł