Badania kliniczne

 
    NZOZ Dom Sue Ryder w Bydgoszczy 
jest jednym z wiodących w Polsce ośrodków prowadzących badania kliniczne.


Naszym pacjentom zapewniamy:

 • BEZPECZEŃSTWO
 • STAŁĄ OPIEKĘ
 • SZCZEGÓŁOWĄ OCENĘ STANU ZDROWIA

 

Badania kliniczne zapewniają pacjentom dostęp do nowych form leczenia i co ważne diagnozowania schorzeń zanim metody te zaczną obowiązywać w danym kraju. Tak dynamiczny rozwój na tym polu w dziedzinie psychoneurologii szczególnie w tematyce choroby Alzheimera powoduje że każdy aktualnie diagnozowany i leczony z powodu tych schorzeń pacjent powinien móc na bieżąco korzystać z tej wiedzy.

Nasz pacjent nie ma czasu.

Stopniowo mamy dostęp do coraz nowszych technik obrazowania mózgu potwierdzających rozpoznanie choroby Alzheimera. Metody te długo nie będą dostępne powszechnie z powodu ich wysokiej ceny.

Do tej pory dysponowaliśmy tylko objawowo działającymi lekami w chorobie Alzheimera. Teraz mamy dostęp do leków przyczynowych, które w sposób immunomodulacyjny działają na etiologię choroby Alzheimera.

Dotychczas mogliśmy leczyć dopiero gdy choroba jest już w pełni rozwiniętych fazach. Teraz możliwe jest podjęcie diagnozy i prób leczenia w fazie bezobjawowej zanim pacjent straci zdolności do samodzielnego funkcjonowania.

Choroby neurozwyrodnieniowe czyli takie, które z powodów mechanizmów mających żródło wewnątrz organizmu człowieka słabo poddają się leczeniu i profilaktyce ze względu na nie do końca sprecyzowane mechanizmy bezpośrednio załączające proces wyrodnienia komórek. Dlatego wiedza na ten temat jest tak ważna w walce z tymi schorzeniami. Wobec dramatycznie wzrastającego wskaźnika demograficznego wydłużenia lat naszego życia problem ten staje się jednym z kluczowych dla naszego zdrowia.

 
   kropkowana linia

info


Badania kliniczne służą znalezieniu nowych metod leczenia znanych schorzeń.

Każdy nowy lek wprowadzany do rutynowej praktyki medycznej przechodzi trzy fazy badań:

 • FAZA PIERWSZA
  W fazie pierwszej badane są właściwości cząsteczki badanej. Badania takie prowadzone są w wyspecjalizowanych laboratoriach i ośrodkach.

 • FAZA DRUGA
  W fazie drugiej badane jest bezpieczeństwo oraz wstępna skuteczność nowych leków w konkretnych schorzeniach. Badania takie prowadzone są w ośrodkach zajmujących się leczeniem konkretnych schorzeń.

 • FAZA TRZECIA
  W fazie trzeciej, prowadzonej w dużych grupach pacjentów weryfikowane są wstępne dane dotyczące bezpieczeństwa i skuteczności nowych leków przed ich ewentualną rejestracją. Badania takie prowadzone są w wyspecjalizowanych ośrodkach zajmujących się leczeniem wybranych schorzeń.


 Nasz ośrodek bierze udział w badaniach fazy drugiej i trzeciej

  Uczestników badań rekrutujemy przede wszystkim spośród pacjentów będących pod naszą opieką.

 

 
  linia 587 1  
  

Proponujemy naszym pacjentom udział w sprawdzeniu skuteczności nowych metod leczenia.

BEZPIECZEŃSTWO
Pacjenci w czasie badań są pod stałą opieką personelu ośrodka.

Zapewniamy bezpieczeństwo udziału w badaniach oraz stałą systematyczną kontrolę stanu zdrowia.

 
  linia 587 1  
  Zapraszamy do zapoznania się ze stroną internetową poświęconą w całości badaniom klinicznym prowadzonym w ośrodku NZOZ Dom Sue Ryder prowadzonym przez Pallmed:


 

 

 

 

Artykuł

Primum non Nocere, Bydgoszcz, 01.2012


Czy choroba Alzheimera może nie być otępieniem? Czy będziemy leczyli „zdrowych pacjentów”?
Dr Robert Kucharski, specjalista neurolog

W powszechnej świadomości utarł się obraz osoby cierpiącej na chorobę Alzheimera jako zagubionego starszego człowieka, mającego problem z rozpoznawaniem osób i miejsc, stale dopytującego o to samo, nie pamiętającego co działo się przed chwilą. Będąc opiekunem takiej osoby trzeba poświęcić jej bardzo dużo własnego czasu i nadzorować niemal każdy aspekt jej życia. Opiekunowie, którzy są pokoleniem zstępnym (dzieci, wnuki) z reguły wykonują pracę zawodową i ten rodzaj opieki może być wykonywany w bardzo ograniczonym zakresie. Współmałżonkowie osób chorujących natomiast sami są w wieku podeszłym i fizycznie oraz psychicznie mogą nie być w stanie opiekować się wydajnie... 
Przeczytaj cały artykuł