Osiągnięcia

     
Pragniemy się ciągle rozwijać i doskonalić w działaniach.
Nasze dotychczasowe osiągnięcia obejmują działalność medyczno-usługową a także naukową i edukacyjną: 
kropkowana linia
     

 

1.
Stworzenie pierwszego w regionie i jednego
z większych w kraju ośrodków psychoneurologii.


Liczba pacjentów oraz udzielanych porad:

 • Poradnia Psychogeriatryczna i Leczenia Zaburzeń Pamięci – około 1 500 pacjentów, ponad 6 000 porad udzielanych rocznie
 • Ośrodek Alzheimerowski - ponad 200 pacjentów, około 1000 porad udzielanych rocznie
 • Zespół Leczenia Środowiskowego – około 100 pacjentów, ponad 3 000 porad udzielanych rocznie
 • Centrum Parkinsonowskie – około 200 pacjentów, ponad 500 porad udzialnych rocznie
 • Oddział Dzienny Psychiatryczny Geriatryczny -122 pacjentów
 


wzrost cpwp

linia 960 2

 

mozg


2.

Ośrodek referencyjny diagnostyki i leczenia otępień oraz zaburzeń pamięci (poznawczych) z wykorzystaniem najnowszych metod oceny biomarkerów.

 
 linia 960 1
  3.
Kompleksowość opieki nad pacjentem obejmująca formę ambulatorium, opieki dziennej i środowiskowej.
 

 torba lekarska
 linia 960 2
 checkbox
4.

Tworzenie standardów opieki psychogeriatrycznej.
 
 linia 960 1
  5.
Szkolenie personelu medycznego w dziedzinie psychoneurologii (kursy, staże, konferencje własne, wykłady naukowe).
 edukacja
linia 960 2
 książki  6.

Publikowanie prac w czasopismach naukowych. 

Zobacz listę publikacji:
wersja polska,
english version.

 

linia 960 2

 

 7.
Udział w badaniach naukowych i współpraca z innymi ośrodkami naukowymi:

 • Zakład Neurofizjologii Klinicznej CM UMK
 • Katedra i Klinika Psychiatrii CM UMK
 • Zakład Neuropsychologii Klinicznej CM UMK
 • CMDiK Zespól Chorób Neurozwyrodnieniowych
 • Klinika Neurologii CSK MSWiA
 • Instytut Psychologii UKW
 

linia 960 2

 badania 8.
Prowadzenie badań własnych
- do prac doktorskich i grantów naukowych
.
 
linia 960 2
 

9.
Przynależność do towarzystw naukowych:

 • International Psychogeriatric Association
 • European Neurological Society
 • Polskie Towarzystwo Neurologiczne
 • Polskie Towarzystwo Psychiatryczne
 • Polskie Towarzystwo Psychologiczne
 • Polskie Towarzystwo Alzheimerowskie
 • Sekcja Psychiatrii Środowiskowej PTP
 • Sekcja Psychogeriatrii PTP
 
   linia 960 2
 

10.
Prowadzenie badań klinicznych.

Zespół ośrodka aktywnie uczestniczy w prowadzeniu badań mających na celu poszukiwanie nowych metod terapii. W 7 badaniach  jesteśmy ośrodkiem koordynującym projekt na terenie Polski. Badania kliniczne prowadzone w Centrum Psychoneurologii Sue Ryder


ZAKOŃCZONE          AKTUALNIE
PROWADZONE

choroba Alzheimera

faza III - 11 badań

faza  II - 2 badania

 

choroba Parkinsona 

faza III - 4 badania

  faza  II - 2 badania

 

 zaburzenia depresyjne 

 faza III - 1 badanie

 

 

choroba Alzheimera

  faza    III  -  9  badań

     faza II i IIb - 2 badania

faza II/III - 1 badanie

                       
prodromalna postać
choroby Alzheimera

faza III - 1 badanie

 

choroba Parkinsona

   faza III - 1 badanie


baner badania kliniczne 

 

linia 960 2

 

11.
Propagowanie wiedzy popularnonaukowej – przez współpracę z towarzystwami społecznymi pacjentów i opiekunów pacjentów, wystąpienia edukacyjne członków zespołu.

 

linia 960 2

 

12.
Udział w forach eksperckich:

 • European Palliative Care Academy - Katarzyna Łachut, Robert Kucharski