Standard diagnostyki

Centrum Psychoneurologii Sue Ryder

 

Działalność Centrum Psychoneurologii Sue Ryder skierowana jest do pacjentów z zaburzeniami psychicznymi
charakterystycznymi dla wieku podeszłego, w szczególności pacjentów z otępieniem (demencją).

 

 

Cele oddziaływania na pacjenta i jego środowisko:

 • utrzymanie pacjenta w sprawności psychofizycznej
 • poprawa tej aktywności z podjęciem działań farmakologicznych i pozafarmakologicznych
 • aktywizacja społeczna pacjenta i opiekuna oraz ograniczanie stygmatyzacji i izolacji związanych
  z zaburzeniami psychicznymi
 • pomoc udzielona opiekunowi w realizacji powyższych celów
 • poprawa sytuacji środowiskowej pacjenta poprzez edukację i współpracę z opiekunami pacjenta
 • podjecie kroków zmieniających sytuację socjalną pacjenta w razie niemożności współpracy w jego obecnym środowisku

 

 

linia 960 1

 

PROCES DIAGNOSTYCZNY (prowadzony ambulatoryjnie)
składa się z następujących elementów:

 

 

1. USTALENIE ROZPOZNANIA 

konieczne zaraz po przyjęciu pacjenta do opieki.

Rozpoznanie ustalane jest na podstawie wytycznych IGERO oraz według obowiązujących klasyfikacji schorzeń.

 

Proces ustalania rozpoznania obejmuje:

 • lekarskie porady diagnostyczne,
 • badania neuropsychologiczne,
 • społeczną ocenę funkcjonowania,
 • badania dodatkowe, w tym neuroobrazowe.

 

2. WERYFIKACJA ROZPOZNANIA 

przeprowadzana na bieżąco w razie zaistnienia wątpliwości lub progresji choroby

 

 

kropkowana linia

     


OGÓLNE ZASADY POSTĘPOWANIA MEDYCZNEGO

 
 • Jednostki ambulatoryjne ośrodka należy traktować jako jednostki konsultacyjne
 • Każdy pacjent pozostaje pod opieką stałego lekarza prowadzącego
 • Kontrolne porady lekarskie powinny mieć miejsce zgodnie z realnymi potrzebami pacjenta i opiekuna
 • W sytuacjach kryzysowych istnieje możliwość kontaktu z rejestracją ośrodka celem uzyskania porady nieplanowanej
 • Leczenie farmakologiczne stosowane jest zgodnie z obowiązującą wiedzą medyczną, zaleceniami ekspertów oraz przepisami refundacyjnymi
 • Unikamy polipragmazji (przyjmowania wielu leków jednocześnie) i stosowania leków o nieudowodnionym działaniu