Standard opieki dziennej

 

img standard opieki dziennejOPIEKA DZIENNA

Cele pobytu pacjentów w oddziale dziennym:

 

  • rehabilitacja funkcji poznawczych, stanu psychicznego,
  • elementy rehabilitacji zaburzeń motorycznych,
  • psychoedukacja pacjenta i opiekunów,
  • aktywizacja pacjenta poprzez terapię zajęciową,
  • obserwacja stanu psychicznego i rozpoznanie szczegółowych problemów
    chorego oraz jego opiekunów,
  • zmiana leczenia,
  • w wyjątkowych sytuacjach odciążenie opiekuna.

 

Standard opieki dziennej obejmuje:

   linia 587 2

KWALIFIKACJA I SKIEROWANIE DO ODDZIAŁU
Kwalifikacja pacjenta oraz jego skierowanie oddziału odbywa się
podczas porad lekarskich w ambulatorium ośrodka.

checkbox

linia 587 1

 

PRZYJĘCIE DO ODDZIAŁU

Po podjęciu decyzju o przyjęciu pacjenta na Odział Dzienny Psychiatryczny Geriatryczny, ustala się z pacjentem i opiekunem warunki opieki. W dalszej kolejności pacjent zostaje poddany procedurze przyjęcia przeprowadzanej przez pielęgniarkę i lekarza.

 

linia 587 2

 

LECZENIE (POBYT) NA ODDZIALE

Cały okres pobytu pacjenta na Oddziale Dziennym Psychiatrycznym Geriatrycznym
ujęty jest w kompleksowy plan rehabilitacji, który uzależniony jest od leczonego rozpoznania.

Procedura leczenia zakłada trzy programy:
- psychoedukację,
- rehabilitację funkcji poznawczych,
- rehabilitację poprzez terapię zajęciową.


torba lekarska

linia 587 1

 
WYPISANIE Z ODDZIAŁU
Decyzja o wypisie przekazywana jest do informacji pacjenta i opiekuna.
W daleszej kolejności ustalana jest dalsza psychoedukacja pacjenta, która powinna być realizowana po okresie hospitalizacji zgodnie z zaleceniami .