Standard opieki środowiskowej

img standard opieki srodowiskowej

 

OPIEKA ŚRODOWISKOWA

Celem opieki środowiskowej jest:

  • stabilizacja stanu psychicznego pacjenta w okresie zaostrzenia schorzenia
  • zaspokojenie możliwych do zrealizowania potrzeb pacjenta i opiekuna
  • przekazanie do dalszego leczenia w ambulatorium ośrodka

 

Standard opieki środowiskowej obejmuje:

   linia 587 2

SKIEROWANIE DO ZESPOŁU LECZENIA ŚRODOWISKOWEGO
Z PRZYCZYN PSYCHIATRYCZNYCH

Objawy psychiatryczne, które przesądzają o skierowaniu do Zespołu Leczenia Środowiskowego:

 

 - nasilenie objawów zaburzeń psychotycznych,

- częste zaostrzenia i nawroty zaburzeń psychicznych,
- nasilone zaburzenia zachowania,
- nasilona apatia,
- znaczny poziom lęku,
- zaburzenia krytycyzmu.

Ogólnie wskazanie do tej formy opieki stanowi niedostateczność opieki ambulatoryjnej z powodu zaburzeń psychicznych.linia 587 1

 

SKIEROWANIE DO ZESPOŁU LECZENIA ŚRODOWISKOWEGO
Z PRZYCZYN TERAPEUTYCZNYCH

Potrzeby terapeutyczne, które decydują o skierowaniu do Zespołu Leczenia Środowiskowego:

  • psychoedukacja opiekuna dotycząca adekwatnego zaspokajania potrzeb chorego i sprawowania właściwej opieki,
  • psychoedukacja dotycząca prawidłowej aktywizacji poznawczej i fizycznej chorego,
  • potrzeba poprawy funkcjonowania chorego w życiu codziennym,
  • udzielenie wsparcia psychologicznego opiekunom w procesie długoterminowej opieki nad osobą psychicznie przewlekle chorą.

 

 

linia 587 2

 

KWALIFIKACJA DO LECZENIA ŚRODOWISKOWEGO
Pierwszym etapem postępowania kwalifikacyjnego
jest wizyta opiekuna (bez osoby chorej)
w Centrum Psychoneurologii Sue Ryder.
Podczas spotkania personel Zespołu Leczenia Środowiskowego 
przeprowadza z opiekunem wywiad kwalifikacyjny.

checkbox

linia 587 1

 

PIERWSZA WIZYTA ŚRODOWISKOWA 
Pierwsza wizyta środowiskowa jest poradą w miejscu zamieszkania pacjenta rozpoczynającą proces leczenia.

Podczas wizyty określone zostają potrzeby oraz planowana jest dalsza opieka środowiskowa.

 

linia 587 2

 


KONTYNUACJA LECZENIA ŚRODOWISKOWEGO

Wizyty odbywają się w domu chorego lub w siedzibie Centrum Psychoneurologii Sue Ryder.
Personel składa wizyty w jednym z dwóch możliwych podzespołów:
- psychiatryczno-środowiskowym (lekarz psychiatra i pielęgniarka) lub
- terapeutyczno-środowiskowym (psycholog, pielęgniarka, terapeutka środowiskowa).


Warunkiem efektywnej opieki środowiskowej jest współpraca opiekuna chorego z Zespołem.
Czynności pielęgnacyjno-higieniczne oraz zastępowanie opiekunów w wypadku sprawowania niedostatecznej opieki nie wchodzą w zakres wizyt Zespołu Środowiskowego -
- personel udzieli informacji, gdzie można uzyskać pomoc w zakresie opieki długoterminowej, pielęgniarek środowiskowych oraz pracowników pomocy społecznej.

 

torba lekarska

 linia 587 1

 

ZAKOŃCZENIE LECZENIA ŚRODOWISKOWEGO
Zakończenie leczenia środowiskowego następuje po:

  • zrealizowaniu celów opieki i polega na powrocie pacjenta do opieki ambulatoryjnej w ośrodku lub
  • odpisaniu z opieki w ośrodku przy udokumentowanym braku współpracy z opiekunem i pacjentem (ze wskazaniem przyczyny oraz możliwości dalszego leczenia).