Standard opieki długofalowej

img standard opieki dlugofalowej

 KONTYNUACJA LECZENIA

prowadzona w

dowolnej jednostce 
Centrum Psychoneurologii Sue Ryder:

 

 
     linia 587 2

 

1. PSYCHOEDUKACJA
Wizyty psychoedukacyjne, na których prowadzimy edukację o schorzeniu,
postępowaniu i rokowaniu oraz ofercie naszego ośrodka.
Elementem psychoedukacji jest omówienie i podpisanie dokumentu (kontraktu teraputycznego)
obejmującego zasady współpracy w ośrodku.


książka
 

linia 587 1

 

 

2. KONTROLA STANU PSYCHICZNEGO I NEUROLOGICZNEGO

Kontrola stanu psychicznego i neurologicznego wykonywana jest podczas każdej porady lekarskiej.

 

 

linia 587 2

 

 

3. KONTROLA STANU POZNAWCZEGO
Kontrola stanu poznawczego polega na systematycznej obiektywizacji objawów 
zgłaszanych przez pacjenta i opiekuna.
Badania neuropychologiczne przeprowadzane jest przy użyciu ustandaryzowanej baterii (grupy) testów.

checkbox

 

linia 587 1

 

 

4. KONTROLA STANU SOMATYCZNEGO
(w tym czynników ryzyka) 
Kontrola stanu somatycznego obejmuje ocenę aktywności ruchowej (w razie potrzeby zlecana jest edukacji rehabilitacyjna), kontrolę czynników ryzyka takich jak nadciśnienie, cukrzyca, aktywność ruchowa i inne schorzenia, które mogą powodować pogorszenie stanu pacjenta. Jest to szczególnie ważne dla spowolnienia narastania zaburzeń poznawczych (pamięci). Nie kontrolowane schorzenia powodują szybsze narastanie zaburzeń oraz mogą prowadzić do tzw.incydentów naczyniowych (udar mózgu, postępujące naczyniowe uszkodzenie mózgu)

 

 

linia 587 2

 

 


5. WERYFIKACJA FARMAKOTERAPII

Weryfikacja farmakoterapii jest prowadzona systematycznie przy okazji porad lekarskich
i obejmuje ocenę bezpieczeństwa i skuteczności stosowanych leków.

 badania
 

 linia 587 1

 
 

6. TERAPIA PSYCHOLOGICZNA
Terapia psychologiczna jest prowadzona w odniesieniu do realnych potrzeb pacjenta i opiekuna.

 
 

linia 587 2

 
 

7. WERYFIKACJA WSPÓŁPRACY
Weryfikacja współpracy prowadzona jest systematycznie podczas porad lekarskich i psychologicznych.
Ma ona na celu utrzymywanie partnerskich relacji (współodpowiedzialność)
pomiędzy personelem ośrodka i pacjentem oraz opiekunem. Naszym celem jest pomoc w opiece nad pacjentem, wypracowanie właściwych nawyków w tej opiece. Nie podejmujemy się wyręczania opiekunów w zakresie organizacji opieki natomiast służymy radą i doświadczeniem w takiej organizacji.

wsparcie
 


linia 587 1

 
 

8. OKREŚLENIE POTRZEB POMOCY SOCJALNEJ
Potrzebę skierowania do pracownika pomocy socjalnej określa się indywidualnie 
z pacjentem i opiekunem podczas spotkań z lekarzem i psychologiem. Pracownik socjalny podejmuje działania we własnym zakresie lub kieruje problem do instytucji opieki socjalnej właściwej dla mniejsca przebywania pacjenta.

 
 

linia 587 2

 
 

9. INFORMOWANIE LEKARZA KIERUJĄCEGO
(w tym lekarza Podstawowej Opieki Zdrowotnej) O LECZENIU

Systematycznie podczas porad lekarskich wydawane są aktualizowane pisemne informacje
dla innych lekarzy zajmujących się pacjentem. Mają one na celu zachowanie współpracy
pomiędzy innymi lekarzami a naszym ośrodkiem.

 

info
 

linia 587 1

 
 

10. OKREŚLANIE POTRZEBY DZIENNEJ OPIEKI PSYCHIATRYCZNEJ
Potrzebę poddania dziennej opiece psychiatrycznej określa się indywidualnie podczas porad lekarskich.

 
 

linia 587 2

 
 
11. KIEROWANIE DO OPIEKI ŚRODOWISKOWEJ

Potrzebę skierowania do opieki środowiskowej określa się indywidualnie
z pacjentem i opiekunem podczas porad lekarskich.
torba lekarska
  linia 587 1  

 

12. ZAKOŃCZENIE LECZENIA W OŚRODKU
Zakończenie leczenia następuje po ustaleniu rozpoznania wymagającego leczenia w innej placówce
lub przy udokumentowanym braku współpracy z opiekunem i pacjentem (ze wskazaniem przyczyny oraz możliwości dalszego leczenia).